Promocje oraz Konkursy w sklepie 3kiwi.pl

Zasady Promocji "15 zł za zapisanie się do newslettera"

 

  1. Organizatorem akcji promocyjnej "Zapisz się do newslettera - odbierz rabat w wysokości 15 zł" jest firma Baby Dyskont Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powiewna 6/9, 53-028 Wrocław.
  2. Promocja dotyczy możliwości zakupu towarów w sklepie internetowym 3kiwi.pl w cenie niższej o 15 zł brutto.
  3. Aby skorzystać z promocji należy w sklepie internetowym www.3kiwi.pl złożyć zamówienie na dowolną liczbę produktów, o wartości nie mniejszej niż 100 zł brutto, a następnie skorzystać z kodu rabatowego przekazanego użytkownikowi w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zapisania się do newslettera.
  4. Kody rabatowe przekazywane użytkownikom są jednorazowe.
  5. Promocja nie jest ograniczona czasowo i trwa do wyczerpania puli kodów promocyjnych.
  6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie (m.in. inne kody rabatowe, Dzień Darmowej Dostawy, etc
  7. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny.
  8. W promocji mogą wziąć udział Klienci sklepu www.3kiwi.pl będący osobami fizycznymi, a także Klienci będący firmą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
  9. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.3kiwi.pl.
  10. Organizator akcji promocyjnej zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretowania niniejszego Regulaminu - w przypadku zaistnienia sytuacji spornych.
  11. Do umów pomiędzy Klientem a Baby Dyskont Sp. z o.o. zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a Baby Dyskont Sp. z o.o. dotyczących świadczenia usług przez www.3kiwi.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby www.3kiwi.pl.
  12. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie ma ogólny Regulamin Sklepu, a także właściwe przepisy polskiego prawa.

      

  Zasady Promocji "-10% na zabawki w sklepie 3kiwi.pl"

   

  1. Promocja obejmuje produkty z kategorii "Zabawki", które znajdują się na magazynach własnych sklepu 3kiwi.pl (magazyn we Wrocławiu, Świdnicy i Jeleniej Górze).
  2. Produkty objęte promocją są wyróżnione na listingach towarów stosownym oznaczeniem (-10% w prawym górnym rogu zdjęcia produktowego).
  3. Jeśli dany produkt nie posiada powyższego wyróżnienia, oznacza to, że nie jest objęty niniejszą promocją.
  4. Promocja trwa od dnia 1. grudnia 2016 r. do 6. grudnia 2016, do godziny 23:59.
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie (m.in. z kodami rabatowymi).

  6. W promocji mogą wziąć udział Klienci sklepu www.3kiwi.pl będący osobami fizycznymi, a także Klienci będący firmą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
  7. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.3kiwi.pl.
  8. Organizator akcji promocyjnej zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretowania niniejszego Regulaminu - w przypadku zaistnienia sytuacji spornych.
  9. Do umów pomiędzy Klientem a Baby Dyskont Sp. z o.o. zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a Baby Dyskont Sp. z o.o. dotyczących świadczenia usług przez www.3kiwi.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby www.3kiwi.pl.
  10. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie ma ogólny Regulamin Sklepu, a także właściwe przepisy polskiego prawa.
  REGULAMIN

  Konkursu "CO LUBISZ W STOKKE?""

  §1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu na profilach prowadzonych przez 3kiwi.pl w mediach społecznościowych instagram.com oraz facebook.pl jest firma Baby Dyskont Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powiewna 6/9, 53-028 Wrocław.

  2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ma swój profil w serwisie Facebook.pl lub Instagram.com.

  3. Konkurs nie jest organizowany ani sponsorowany przez serwis Facebook.

  §2. Zasady promocji

  1. Konkurs odbywa się jednoczenocześnie na profilu 3kiwi oraz 3kiwi_baby w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/3KIWI/ oraz w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/3kiwi_baby/.

  2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o konkursie na profilu facebook pod adresem https://www.facebook.com/3KIWI/ oraz w serwisie instagram pod adresem https://www.instagram.com/3kiwi_baby/ do 04.06.2018r do godziny 23:59.

  3. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które są użytkownikami portalu Facebook lub Instagram i wezmą udział w konkursie.

  4. Konkurs polega na opisaniu przez uczestnika w komentarzu pod postem konkursowym co lubi w marce Stokke.

  5. Nagrodą w konkursie są dwa Krzesełka Tripp Trapp, jeden przeznaczony dla zwycięzcy na portalu Facebook, drugi przeznaczony zwycięzcy na portalu Instagram.

  6. Zwycięży komentarz, który zostanie uznany przez organizatora za najciekawszy.

  7. Wynik konkursu zostanie ogłoszony za pośrednictwem profilu 3kiwi oraz 3kiwi_baby w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/3KIWI/ oraz w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/3kiwi_baby/ w dniu 5 czerwa 2018 roku.

  Uczestnik oświadcza, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) jest twórcą dzieła. Autor pracy biorący udział w konkursie przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji: Internet. Z tytułu zbycia majątkowych praw autorskich do utworu Autor komentarza otrzymuje nagrody: krzesełko Stokke Tripp Trapp.

  §3. Prawa i obowiązki Uczestników

  1. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety.

  2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

  §4. Prawa i obowiązki Organizatora

  1. W konkursie nie mogą uczestniczyć́ pracownicy Organizatora.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają̨ postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

  3. Organizator jest zobowiązany przekazać nagrodę zwycięzcy konkursu.

  § 5. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się̨ do Organizatora o wyjaśnienie postanowień regulaminu. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem socialmedia@3kiwi.pl

  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres e-mail socialmedia@3kiwi.pl Operator rozpatrzy reklamacje w ciągu 30 dni roboczych od daty ich przesłania.
  REGULAMIN

  Konkursu "Wygraj Flexi Bath® Toy Cups."

  §1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu na profilach prowadzonych przez 3kiwi.pl w mediach społecznościowych instagram.com oraz facebook.pl jest firma Baby Dyskont Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powiewna 6/9, 53-028 Wrocław.

  2. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która ma swój profil w serwisie Facebook.pl lub Instagram.com.

  3. Konkurs nie jest organizowany ani sponsorowany przez serwis Facebook.

  §2. Zasady promocji

  1. Konkurs odbywa się jednoczenocześnie na profilu 3kiwi oraz 3kiwi_baby w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/3KIWI/ oraz w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/3kiwi_baby/.

  2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o konkursie na profilu facebook pod adresem https://www.facebook.com/3KIWI/ oraz w serwisie instagram pod adresem https://www.instagram.com/3kiwi_baby/ do 04.08.2018r do godziny 23:59.

  3. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, które są użytkownikami portalu Facebook lub Instagram i wezmą udział w konkursie.

  4. Konkurs polega na odpowiedzi przez uczestnika w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: "Pierwsze kąpiele to czas, który dla małego człowieka potrafi być bardzo stresujący. Jak radzicie sobie ze swoimi maluchami? A może czują się jak ryba w wodzie? Podzielcie się z nami doświadczeniami!"

  5. Nagrodą w konkursie są dwa zestawy Stokke Flexi Bath Toy Cups, jeden przeznaczony dla zwycięzcy na portalu Facebook, drugi przeznaczony zwycięzcy na portalu Instagram.

  6. Zwycięży komentarz, który zostanie uznany przez organizatora za najciekawszy.

  7. Wynik konkursu zostanie ogłoszony za pośrednictwem profilu 3kiwi oraz 3kiwi_baby w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/3KIWI/ oraz w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/3kiwi_baby/ w dniu 5 sierpnia 2018 roku.

  Uczestnik oświadcza, że według przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) jest twórcą dzieła. Autor pracy biorący udział w konkursie przenosi na organizatora autorskie prawa majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji: Internet. Z tytułu zbycia majątkowych praw autorskich do utworu Autor komentarza otrzymuje nagrody: Stokke Flexi Bath Toy Cups.

  §3. Prawa i obowiązki Uczestników

  1. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady netykiety.

  2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

  §4. Prawa i obowiązki Organizatora

  1. W konkursie nie mogą uczestniczyć́ pracownicy Organizatora.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają̨ postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

  3. Organizator jest zobowiązany przekazać nagrodę zwycięzcy konkursu.

  § 5. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się̨ do Organizatora o wyjaśnienie postanowień regulaminu. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem socialmedia@3kiwi.pl

  2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres e-mail socialmedia@3kiwi.pl Operator rozpatrzy reklamacje w ciągu 30 dni roboczych od daty ich przesłania.


  Regulamin | -6% z Kodem Rabatowym: lubie3kiwi

  • Kod rabatowy dotyczy wszystkich produktów w sklepie internetowym 3kiwi.pl z wyłączeniem produktów marki Cybex. Zastrzegamy sobie prawo od odwołania zamówienia, w którym kod rabatowy został wykorzystany przy produktach marki Cybex.
  • Minimalna wartość zamówienia potrzebna do zrealizowania kodu rabatowego wynosi 50 złotych.
  • Kod rabatowy nie łączy się z produktami promocyjnymi, przecenionymi oraz outletowymi. Zastrzegamy sobie prawo od odwołania zamówienia, w którym kod rabatowy został wykorzystany przy produktach promocyjnych, przecenionych i outletowych.
  • Kod rabatowy jest aktywny bezterminowo od dnia 20 września 2019 do momentu dezaktywacji go przez administratora sklepu 3kiwi.pl


  Regulamin | -6% z Kodem Rabatowym: lato3kiwi

  • Kod rabatowy dotyczy wszystkich produktów w sklepie internetowym 3kiwi.pl z wyłączeniem produktów marki Cybex. Zastrzegamy sobie prawo od odwołania zamówienia, w którym kod rabatowy został wykorzystany przy produktach marki Cybex.
  • Minimalna wartość zamówienia potrzebna do zrealizowania kodu rabatowego wynosi 50 złotych.
  • Kod rabatowy nie łączy się z produktami promocyjnymi, przecenionymi oraz outletowymi. Zastrzegamy sobie prawo od odwołania zamówienia, w którym kod rabatowy został wykorzystany przy produktach promocyjnych, przecenionych i outletowych.
  • Kod rabatowy jest aktywny bezterminowo od dnia 16 sierpnia 2019 do momentu dezaktywacji go przez administratora sklepu 3kiwi.pl

  Regulamin | -10% z Kodem Rabatowym: agakaczor

  • Kod rabatowy dotyczy wszystkich produktów w sklepie internetowym 3kiwi.pl z wyłączeniem produktów marki Cybex. Zastrzegamy sobie prawo od odwołania zamówienia, w którym kod rabatowy został wykorzystany przy produktach marki Cybex.
  • Minimalna wartość zamówienia potrzebna do zrealizowania kodu rabatowego wynosi 50 złotych.
  • Kod rabatowy nie łączy się z produktami promocyjnymi, przecenionymi oraz outletowymi. Zastrzegamy sobie prawo od odwołania zamówienia, w którym kod rabatowy został wykorzystany przy produktach promocyjnych, przecenionych i outletowych.
  • Kod rabatowy jest aktywny od dnia 20 sierpnia 2019 do dnia 14 października 2019.
Sklep korzysta z technologii przechowujących i uzyskujących dostęp do informacji na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci Internet - w szczególności z wykorzystaniem tzw. plików cookies. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez operatora sklepu lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może zostać w każdym momencie zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się TUTAJ.
Zamknij
pixel