-5% na pierwsze zakupy przy zapisaniu się do newslettera

Zasady Promocji "-5% na pierwsze zakupy przy zapisaniu się do newslettera"

 

  1. Organizatorem akcji promocyjnej "-7% na pierwsze zakupy przy zapisaniu się do newslettera" jest firma Baby Dyskont Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powiewna 6/9, 53-028 Wrocław.
  2. Promocja dotyczy możliwości zakupu towarów w sklepie internetowym 3kiwi.pl z 5% rabatem.
  3. Aby skorzystać z promocji należy w sklepie internetowym www.3kiwi.pl złożyć zamówienie na dowolną liczbę produktów o minimalnej wartości wynoszącej 50 złotych brutto, a następnie skorzystać z kodu rabatowego przekazanego użytkownikowi w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zapisania się do newslettera.
  4. Kody rabatowe przekazywane użytkownikom są jednorazowe.
  5. Promocja nie jest ograniczona czasowo i trwa do wyczerpania puli kodów promocyjnych.
  6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie (m.in. inne kody rabatowe, Dzień Darmowej Dostawy, produkty objęte promocją, outlet etc.). Produkty objęte inną promocją są automatycznie wykluczane z puli minimalnej wartości zamówienia do naliczenia dodatkowego rabatu.
  7. Promocja nie obejmuje marki Nomi by Evomove.
  8. Promocja nie obejmuje marki Stokke.
  9. Promocja nie obejmuje marki Cybex.
  10. Promocja nie obejmuje marki UPPAbaby.
  11. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny. W promocji mogą wziąć udział Klienci sklepu www.3kiwi.pl będący osobami fizycznymi, a także Klienci będący firmą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
  12. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.3kiwi.pl.
  13. Organizator akcji promocyjnej zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretowania niniejszego Regulaminu - w przypadku zaistnienia sytuacji spornych.
  14. Do umów pomiędzy Klientem a Baby Dyskont Sp. z o.o. zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a Baby Dyskont Sp. z o.o. dotyczących świadczenia usług przez www.3kiwi.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby www.3kiwi.pl.
  15. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie ma ogólny Regulamin Sklepu, a także właściwe przepisy polskiego prawa.

   pixel