Polityka prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Baby Dyskont sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą we Wrocławiu.

1. Definicje
    1. Administrator - oznacza Baby Dyskont Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powiewna 6/9, 53-028 Wrocławiu, NIP: 8992712652, KRS: 0000379566 REGON: 021471625. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379566. Kapitał zakładowy 5 000 zł opłacony w całości. która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
    2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
    3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
    4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
    5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.3kiwi.pl.
    6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
    7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
    1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
    2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
        1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
        2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
    3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
    1. Konfiguracji serwisu
        1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
        2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
        3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
        4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
        5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
    2. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
        1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
        2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
        3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
    3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
        1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
        2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
    4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
        1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
    5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
        1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    6. Świadczenia usług reklamowych
        1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
    7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
    1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
        1. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
        1. IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
        2. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
        1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
        1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
        2. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
        1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
        2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
        3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
        4. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
        5. Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
    6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
        1. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
        2. ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
    7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
            1. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
    1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
    3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


RODO

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018 obowiązują w Polsce nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO. Tekst rozporządzenia dostępny jest pod adresem: https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:  Baby Dyskont Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powiewna 6/9, 53-028 Wrocławiu, NIP: 8992712652, KRS: 0000379566 REGON: 021471625. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379566. Kapitał zakładowy 5 000 zł opłacony w całości.

Celem zbierania danych osobowych są: realizacja złożonego zamówienia, przesyłanie stosownych informacji handlowych, bieżącej komunikacji w sprawach związanych z ze złożonym zamówieniem, w tym ich potwierdzanie, informowanie o statusie, rozpatrywanie reklamacji, przyjmowanie i obsługę innych zgłoszeń niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi zamówieniami, rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń, umożliwienie korzystania z płatności elektronicznych.

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępnione nam dane osobowe naszych Klientów były:

- przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem,

- zbierane dla zgodnych z prawem celów,

- nie poddawane dalszemu przetwarzaniu, które jest niezgodne z określonymi w niniejszym regulaminie celami,

- zabezpieczenie w odpowiedni sposób przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Źródłem zebranych danych osobowych, są informacje podawane w momencie składania zamówienia. Prośba o dane osobowe Klienta w momencie składania zamówienia ma charakter dobrowolny, lecz ich brak może spowodować niemożliwość realizacji zamówienia lub świadczenia niektórych usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie złożonego zamówienia.

Na Państwa wniosek przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO.

Dane podane przez Państwa będą udostępniane takim podmiotom jak:

- firmy kurierskie,

- magazyn,

- księgowość,

- firma informatyczna i hostingowa.

Odbiorcami danych będą także instytucje, które są upoważnione z mocy prawa.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych wskazanych na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu jest konieczność realizacji umowy sprzedaży towarów, jak również wykonywania zamówionych przez Państwa usług, tj. art. 6 ust. 1, lit. b) RODO.

Podstawą przetwarzania danych w postaci identyfikatorów internetowych jest prawnie uzasadniony interes Baby Dyskont sp. z o.o. , polegający na konieczności zapewnienia należytego funkcjonowania strony www.3kiwi.pl, utrzymania jej wydajności i ułatwienia użytkowania, tj. art. 6 ust. 1, lit. f) RODO. Dane udostępnione przez Państwa w żaden sposób nie będą podlegały profilowaniu oraz będą przechowywane przez okres wymagany z mocy prawa.

Dane kontaktowe:
ul. Popowicka 26, 54-237 Wrocław
email: sklep@3kiwi.pl
Tel: 602 425 525

pixel